Hjelp til oppgaveskriving

Det finnes mange tips og hjelpsomme nettsteder når det gjelder oppgaveskriving. Her vil vi bare fremheve et som NTNU har utviklet. Gode råd for alle som skal skrive en oppgave som skal tilfredsstille Sjøkrigsskolens lærerstands ekstreme krav:-)

VIKO – Veien til informasjonskompetanse

Reklamer

Slaget om Navarino – det siste store slag mellom seilskip

Idag er det 183 år siden slaget om Navarino, det siste der rene seilskipsflåter møttes i kamp.


Sjøslaget om Navarino av Ambroise-Louis Garneray fra Wikimedia Commons

Slaget var et oppgjør mellom det Ottomanske rike og Egypt på den ene siden og Storbritannia, Frankrike og Russland på den andre. Storbritannia, Frankrike og Russland gikk seirende ut av slaget, takket være overlegen ildstyrke og bedre trente mannskap.
Årsaken til slaget var det greske opprøret og frihetskampen mot ottomansk overherredømme og russlands ønske om inflytelse i regionen. Dette kunne ikke Storbritannia og Frankrike la skje uten innblanding. Det var også et stort populært press på den britiske regjeringen om å støtte den greske frihetskampen. Slaget var avgjørende for opprettelsen av den greske staten, men, som det så ofte skjer, måtte både Frankrike og Russland inn i nye kamper mot det Ottomanske riket for å støtte opp under Hellas.

Forsvarsbudsjettet

Forsvarsbudsjettet er ute og inneholder i år ingen store overraskelser for Sjøkrigsskolen.
Fra pressemeldingen:

Styrking av budsjettet
Regjeringen foreslår en bevilgning til Sjøforsvaret på 3 282,5 millioner kroner. Budsjettet i 2011 styrkes gjennom reell bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring, og den samlede faktiske styrkingen er på 80,7 millioner kroner sammenlignet med 2010. Dette gjør det mulig å øke Marinens samlede aktivitet. Styrkingen er rettet inn mot Marinens nye struktur med betydelig aktivitet for de nye fartøyklassene og evne til tilstedeværelse i nord. Det økte antallet overflatefartøyer styrker Marinens operative kapasitet, men prioritering av den nye strukturen vil gjøre det krevende å opprettholde samme aktivitetsnivå som i år for de øvrige fartøyklassene i Marinen i 2011.

Regjeringen har bestemt at Haakonsvern er det beste alternativet for lokalisering av seks NH-90-helikoptre i Sør-Norge. Helikopteravdelingen vil ha en total bemanning på rundt 60 personer, og skal etter planen være operativ i løpet av 2014. De åtte øvrige helikoptrene og ledelsen skal ha base på Bardufoss i Troms.

Prosjektoppgavehjelp

Biblioteket stiller med mange hjelpemidler i prosjektoppgavesammenheng (i tillegg til å like lange sammensatte ord)

Søk etter informasjon i SKSKsøk – her søker du samlet i mange nyttige databaser (Jane’s, EBSCO Military etc) som gir deg kvalitetsskikret og oppdatert informasjon i fulltekst.

Du kan og søke etter bøker i bibliotekets egen samling.

Vi har laget en egen ressursside for prosjketoppgaver rundt temaet Afrikas Horn.

For å samle alt du finner og kunne bruke det i oppgaver senere i studiet er det lurt å ta i bruk litteraturlisteprogrammet RefWorks som biblioteket tilbyr.

Lykke til!

Bismarck senket! Idag for 69 år siden

Det er i dag 27. mai 2010 nøyaktig 69 år siden slagskipet Bismarck ble senket.
Slagskipet har sitt eget nettsted.

69 år siden Operasjon Claymore

Operation Claymore - bilde fra Wikimedia Commons

4 mars 1941 raidet 1000 britiske og 52 norske commandosoldater Lofoten. Operasjon Claymore var en av de første og vellykkede kombinerte operasjoner (combined operations) der marinestyrker (Royal Navy) og Hærstyrker opererte sammen.
Raidet fikk stor betydning for utfallet av krigen da man fant deler av en Enigma-kodemaskin og kodebøker. Denne fangsten ble ført til Bletchley park og bidro til å knekke Enigma koden og vinne slaget om Atlanterhavet.

Operation Claymore - bilde fra Wikimedia commons

Semesteroppgave i Sjømakt

Her er noen nyttige lenker og tips til kadettene som nå starter sitt arbeid med semesteroppgave i sjømakt.

1. Hvordan jobbe?.

Nettstedet Søk og Skriv inneholder mange nyttige tips og råd om hvordan jobbe for å få en best mulig oppgave. Følger du opplegget her får du verdifull hjelp som vil vare gjennom hele studietiden.

2. Hvor finner jeg informasjon til oppgaven?

Start med søking i SKSKsøk og SKSKbib. Spør du bibiliotekarene på biblioteket får du god hjelp til å finne informasjonen som passer din oppgave.

3. Hva gjør jeg med informasjonen jeg finner?

Vi på biblioteket anbefaler at du legger den inn i din egen RefWorks database. Da har du all informasjonen samlet på ett sted og kan gjenbruke den i alle oppgavene du skal skrive i årene å Sjøkrigsskolen. RefWorks kan integreres med Word og lager ferdigformaterte litteraturlister rett i dokumentet. Rettinger og endringer skjer automatisk.

Vi tilbyr et lite kurs i søking og bruk av RefWorks på onsdag 13. januar kl. 12.15 i auditorium Fimreite.
Kurset er rettet mot kadettene som nå skal gjennomføre semesteroppgave i sjømakt, men er åpent for alle interesserte.