Monthly Archives: september 2007

Military history online

Military History Online Banner

For alle som er interessert i militærhistorie er nettstedet Military History Online et hyggelig bekjentskap. Selv om ståstedet er amerikansk har nettstedet mange interessante artikler, bokanmeldelser og diskusjoner som kan være verdt å få med seg.

Reklamer

Russisk flåtebesøk

Profil av Kilo klasse russiske utbåter fra Janes Fighting Ships

Idag har Sjøkrigsskolen besøk fra mannskapet på den russiske ubåten Yaroslavl.

Yaroslavl legg til kai (arkivfoto)

Fra Forsvarsnett

Flåteranet 1807

I Danmark har man for tiden en stor festival for å minnes bombardementet av København og flåteranet 1807. Dette er en viktig hendelse også i norsk historie, da dette var den direkte foranledningen til at den Dansk-Norske flåte opphørte å eksistere, og vi fikk to separate flåter, og den norske delen som i 1814 ble til kjernen i den norske marinen.