Monthly Archives: november 2007

Forsvarspolitisk utvalg

Forsvarspolitisk utvalg har overlevert rapporten «et styrket forsvar» til forsvarsministeren.

Reklamer

FORSVARSSJEFENS FORSVARSSTUDIE 07

Forsvarsstudien 2007 ligger nå ute til gjennomlesning og diskusjon.