Monthly Archives: september 2009

RefWorks på Sjøkrigsskolen

RefWorks logo
Biblioteket tilbyr nå referansehåndteringsverktøyet RefWorks til alle ansatte og studenter.

RefWorks er et web-basert program som lar deg samle og organisere referanser du samler deg opp i løpet av studier og forskning. Fra RefWorks kan du produsere litteraturlister i de fleste kjente format. RefWorks kan integreres med Word slik at du kan legge inn referanser i teksten og RefWorks produserer en ferdig referanseliste basert på hva du har lagt inn i teksten. For mer informasjon og opplæring kontakt Kari Jensen på biblioteket.

For å bruke RefWorks må du opprette et brukernavn og passord mens du er på Sjøkrigsskolens ugraderte nett. Deretter har du tilgang uansett hvor du er så lenge du har nettilgang.

Reklamer