Monthly Archives: august 2010

Prosjektoppgavehjelp

Biblioteket stiller med mange hjelpemidler i prosjektoppgavesammenheng (i tillegg til å like lange sammensatte ord)

Søk etter informasjon i SKSKsøk – her søker du samlet i mange nyttige databaser (Jane’s, EBSCO Military etc) som gir deg kvalitetsskikret og oppdatert informasjon i fulltekst.

Du kan og søke etter bøker i bibliotekets egen samling.

Vi har laget en egen ressursside for prosjketoppgaver rundt temaet Afrikas Horn.

For å samle alt du finner og kunne bruke det i oppgaver senere i studiet er det lurt å ta i bruk litteraturlisteprogrammet RefWorks som biblioteket tilbyr.

Lykke til!

Reklamer