Monthly Archives: oktober 2010

Slaget om Navarino – det siste store slag mellom seilskip

Idag er det 183 år siden slaget om Navarino, det siste der rene seilskipsflåter møttes i kamp.


Sjøslaget om Navarino av Ambroise-Louis Garneray fra Wikimedia Commons

Slaget var et oppgjør mellom det Ottomanske rike og Egypt på den ene siden og Storbritannia, Frankrike og Russland på den andre. Storbritannia, Frankrike og Russland gikk seirende ut av slaget, takket være overlegen ildstyrke og bedre trente mannskap.
Årsaken til slaget var det greske opprøret og frihetskampen mot ottomansk overherredømme og russlands ønske om inflytelse i regionen. Dette kunne ikke Storbritannia og Frankrike la skje uten innblanding. Det var også et stort populært press på den britiske regjeringen om å støtte den greske frihetskampen. Slaget var avgjørende for opprettelsen av den greske staten, men, som det så ofte skjer, måtte både Frankrike og Russland inn i nye kamper mot det Ottomanske riket for å støtte opp under Hellas.

Reklamer

Forsvarsbudsjettet

Forsvarsbudsjettet er ute og inneholder i år ingen store overraskelser for Sjøkrigsskolen.
Fra pressemeldingen:

Styrking av budsjettet
Regjeringen foreslår en bevilgning til Sjøforsvaret på 3 282,5 millioner kroner. Budsjettet i 2011 styrkes gjennom reell bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring, og den samlede faktiske styrkingen er på 80,7 millioner kroner sammenlignet med 2010. Dette gjør det mulig å øke Marinens samlede aktivitet. Styrkingen er rettet inn mot Marinens nye struktur med betydelig aktivitet for de nye fartøyklassene og evne til tilstedeværelse i nord. Det økte antallet overflatefartøyer styrker Marinens operative kapasitet, men prioritering av den nye strukturen vil gjøre det krevende å opprettholde samme aktivitetsnivå som i år for de øvrige fartøyklassene i Marinen i 2011.

Regjeringen har bestemt at Haakonsvern er det beste alternativet for lokalisering av seks NH-90-helikoptre i Sør-Norge. Helikopteravdelingen vil ha en total bemanning på rundt 60 personer, og skal etter planen være operativ i løpet av 2014. De åtte øvrige helikoptrene og ledelsen skal ha base på Bardufoss i Troms.