Category Archives: Statsbudsjettet

Forsvarsbudsjettet

Forsvarsbudsjettet er ute og inneholder i år ingen store overraskelser for Sjøkrigsskolen.
Fra pressemeldingen:

Styrking av budsjettet
Regjeringen foreslår en bevilgning til Sjøforsvaret på 3 282,5 millioner kroner. Budsjettet i 2011 styrkes gjennom reell bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring, og den samlede faktiske styrkingen er på 80,7 millioner kroner sammenlignet med 2010. Dette gjør det mulig å øke Marinens samlede aktivitet. Styrkingen er rettet inn mot Marinens nye struktur med betydelig aktivitet for de nye fartøyklassene og evne til tilstedeværelse i nord. Det økte antallet overflatefartøyer styrker Marinens operative kapasitet, men prioritering av den nye strukturen vil gjøre det krevende å opprettholde samme aktivitetsnivå som i år for de øvrige fartøyklassene i Marinen i 2011.

Regjeringen har bestemt at Haakonsvern er det beste alternativet for lokalisering av seks NH-90-helikoptre i Sør-Norge. Helikopteravdelingen vil ha en total bemanning på rundt 60 personer, og skal etter planen være operativ i løpet av 2014. De åtte øvrige helikoptrene og ledelsen skal ha base på Bardufoss i Troms.

Reklamer

Statsbudsjettet – Forsvarsbudsjettet for 2008

Kl. 10 legges statsbudsjettet, og dermed og forsvarsbudsjettet, ut offentlig.
Biblioteket lenker til de viktigste nettsidene for budsjettet så snart de er oppe.

Statsbudsjettet 2008

Forsvarsbudsjettet 2008
Forsvarsdepartementets pressemelding

Regjeringens budsjettportal
Forsvarsdepartementet